3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019.doc

6ΨΒΔ4653ΠΣ-1ΞΧ_16705_3ηΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ_ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ_2019.pdf

φεκ 4412 2018 β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ ΘΕΜΑΤΩΝ.pdf

Ν.4547_2018 (ΦΕΚ 102_Α_12.6.2018).pdf

dieukrinisi.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝ. _ΔΔΕ ΑΧΑΊΑΣ.doc