1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ: Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Μετακίνησης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ σε καινοτόμο θέμα: Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» με κωδικό αριθμό 2019‐1‐EL01‐KA102‐062415

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2.pdf