Απόφαση Λειτουργίας τμήματος «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας»

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας 2019-2020.

3η Ανακοινοποίηση

( Η απόφαση εδώ )