Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και  2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού οφείλουν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΠΟ_ΔΔΕ_ΑΧΑΙΑΣ.docx

Περισσότερα