Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιο προγράμματος Erasmus+KA229 του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών στην Λισαβόνα (Πορτογαλία)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ_λισαβονα_2020 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΗΜΕΡΟΜ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΘΟΡ. ΕΞΕΤΑΣΤ. ΚΕΝΤΡΩΝ_ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ_τελ.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΜΠΕΣ.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΟΡΙΣΤ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ_1Γ_2019docx.pdf

808_17-01-2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακινήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας KA1 – Erasmus+ 2019(Τομέας Επ. Εκπ/σης και Κατ.) με κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062415 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ

προσφορα ERASMUS 2020 1ou EPAL PATRAS(1) (2)(1).pdf