Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο Πολιτιστικών Προγραμμάτων

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Καλαμάτα