Παράταση προθεσμίας της Υποβολής Νέας Δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών στο Γυμνάσιο Δάφνης και στο ΕΠΑΛ Καλαβρύτων για τα οποία δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα

14735_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΥΠΟΨ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων Δ-ντών/ντριών Σχολ. Μον. ΔΔΕ Αχαΐας για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες

14598_ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Εξεταστέα ύλη για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι για την εξεταστέα ύλη του έτους 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων Γ΄ τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε. ισχύουν τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3046/22-07-2020).

ΦΕΚ Β 3046_20_ΥΛΗ ΠΑΝ2021

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ έτους 2020, ειδικών και μουσικών μαθημάτων και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΜΕ ΑΔΑ

6ΥΗΦ46ΜΤΛΗ-ΤΒΛ

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, έτους 2020 και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020 ΜΕ ΑΔΑ

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών & Υποδιευθυντών/ριών λόγω αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας τους πέραν της 31ης/7/2020

200724Έντυπο 1-παραδοσης και παραλαβής

200724Έντυπο 2-πρωτοκολλο παραδοσης-παραλαβής-vbi

200724ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων 2020

ΕΞΕ – 98117 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη

Συμπληρωματική Προκήρυξη

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

ΕΞΕ – 98016 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΥA που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2021

ΦΕΚ Β 3046_20_ΥΛΗ ΠΑΝ2021