Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

Η ορκωμοσία των νεοδιόριστων πραγματοποιείται καθημερινά, εφόσον έχει προηγηθεί η προσκόμιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, από 20/08/2020 έως και 26/08/2020 και ώρα 13.30.

ΦΕΚ Γ΄ 1289 2020-08-19 – Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ ΕΑΕ

yd-1599-86

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤ ΔΗΜ ΥΠ ΣΥΖ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ