Παρακαλούνται όσοι-ες είναι

  1. Νεοδιόριστοι-ες  Εκπ/κοί. Ειδ. Αγωγής και Εκπ/σης
  2. Αποσπασμένοι-ες από άλλα ΠΥΣΔΕ
  3. Αναπληρωτές-ριες

να παρακολουθούν  την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας προκειμένου να υποβάλουν

εμπρόθεσμα Δήλωση Προτίμησης σχολείων και δικαιολογητικών  για την τοποθέτηση τους και να ενημερώνονται για κάθε άλλο θέμα που τους αφορά.