Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Οι   αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία  σύμφωνα με το ΦΕΚ 3344/τβ’/10-08-2020 και τις Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, στις σχολικές μονάδες την 01η/09/2020 και 2η/09/2020, ώρα 9π.μ.

200831ανακ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ανάληψη Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό τρόπο των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-07-2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί  μέχρι την 01/09/2020 σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς  μας,  προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αχαΐας,  θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνσή μας  την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έως  11.00 π.μ. με χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr .

 Ο/η κάθε αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της στο συνημμένο Πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας ,  το οποίο αφού το υπογράψει να μας το αποστείλετε σκαναρισμένο  στο email της Διεύθυνσης: mail@dide.ach.sch.gr

Η  ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης σας.

Περισσότερα

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπ/κών Δ.Ε. που μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά το έτος 2020 μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με τις  αριθμ. 48499/Ε2/24-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ) και 38350/Ε2/17-03-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2) Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου) την Τρίτη 01-09-2020 (από 9:00 π.μ. έως 11:00 μ.μ.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδό σας στην υπηρεσία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

 Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Γραφείο Β5

Τηλ.: 2610465888, 881

Μήνυμα στους απόφοιτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, θα ήθελα να απευθύνω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές καθώς και στις οικογένειές τους, για την επιτυχία τους και την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και να ευχηθώ προσωπική πρόοδο και κάθε επιτυχία στις σπουδές τους.

Η εντατική προσπάθεια, η υπομονή και η επιμονή που επιδείξατε, απέδωσαν τους καρπούς τους και δικαιωθήκατε. Ειδικά για φέτος, που οι γενικότερες συνθήκες δεν ήταν αρκετά ευνοϊκές λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τον covid-19, η επιτυχία σας έχει ιδιαίτερη αξία. Εύχομαι να  συνεχίσετε με την ίδια θέληση, κουράγιο και δύναμη τον αγώνα σας και η επιτυχία σας αυτή να αποτελέσει την αρχή για πολλές άλλες, που θα ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και αργότερα της επαγγελματικής σας ζωής.

Στις μαθήτριες και στους μαθητές, που παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν, δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε κάποια σχολή, ή στη σχολή της αρεσκείας τους, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μόνο μία από τις πολλές δοκιμασίες που θα συναντήσετε στη διάρκεια της ζωής σας. Οι ευκαιρίες να καλλιεργήσετε το πνεύμα σας, να σπουδάσετε και να ειδικευτείτε στον τομέα που σας ενδιαφέρει, να αναδείξετε τις ικανότητές σας και να επιτύχετε στην επαγγελματική σας πορεία δεν τελειώνουν, αρκεί να τις αδράξετε.

Να θυμάστε ότι η ζωή κερδίζεται με διαρκή προσπάθεια, επιμονή και αγώνα.

Καλή σταδιοδρομία και καλή πρόοδο.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ