Ενημέρωση για τις αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που είναι:

  1. Λειτουργικά Υπεράριθμοι
  2. Ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
  3. Αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ

ότι οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 1/9/2020 και ώρα 09:00.