Ανάληψη Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό τρόπο των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-07-2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί  μέχρι την 01/09/2020 σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς  μας,  προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αχαΐας,  θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνσή μας  την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έως  11.00 π.μ. με χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr .

 Ο/η κάθε αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της στο συνημμένο Πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας ,  το οποίο αφού το υπογράψει να μας το αποστείλετε σκαναρισμένο  στο email της Διεύθυνσης: mail@dide.ach.sch.gr

Η  ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης σας.

 Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί να μας αποστείλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μοριοδότηση των κριτηρίων της τοποθέτησής τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr,

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας στην Αχαΐα

2. Βεβαίωση συνυπηρέτησης στην Αχαΐα

200831Αναληψη-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ-από-ΠΥΣΔΕ-ΣΕ-ΠΥΣΔΕ-για-ΠΥΣΠΕ

200831ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡ.-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-από-ΠΥΣΔΕ-ΣΕ-ΠΥΣΔΕ-ολες-οι-κατηγορίες