Οδηγίες για τους προσληφθέντες αναπληρωτές ΠΕ23 -Δικαιολογητικά πρόσληψης – Υπ. δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε΄ φαση

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

υπευθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης

Εγκύκλιος Αίτησης Δήλωσης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021 με τα υποδείγματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΛ 2021 ΑΔΑ_918Ω46ΜΤΛΗ-ΛΧΞ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητων Ημερ ΕΠΑΛ 2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αιτησης-Δήλωσης μαθητή Ημερ ΕΠΑΛ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 μαθητων Εσπερ ΕΠΑΛ 2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αίτησης-Δήλωσης μαθητη Εσπ ΕΠΑΛ 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για Μαθητές ΕΠΑΛ 2021

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΛ με ΑΔΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021