Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Ενημερωθείτε για την ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

– Δελτίο Τύπου για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ
– Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7
– Κενά Ειδικής πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ – παραρτήματα

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102)], όπως ισχύει για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημερωθείτε για την ειδική προκήρυξη.

– Ειδική Πρόσκληση 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου έτους 2021

Διευκρινίσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου έτους 2021

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/146064/Α5/26-10-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε παλαιό και νέο σύστημα των υποψηφίων Γενικού Λυκείου των πανελλαδικών εξετάσεων του 2021 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση :

Το μεταβατικό στάδιο ανάμεσα σε παλαιό και νέο σύστημα, όπως οριζόταν με το άρθρο 166 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου του 2020, έχει λήξει και επομένως δεν ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Συνεπώς, όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2021 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 61 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄). Επίσης, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις «Μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας».

Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020, Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021

Ενημερωθείτε για την έναρξη κύκλου κινητικότητας του 2020 και την Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021.

– Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021
– Διαβίβαση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχ Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

201021Απόφ.τοποθέτησης ΕΕΠ Τρίμηνοι με ΑΔΑ.6Ε4Ω46ΜΤΛΗ-ΘΗΩ