Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κους ΠΕ78 (από 02-06-2021 μέχρι και 30-06-2021)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κους ΠΕ78.
Η προθεσμία υποβολής είναι από 02-06-2021 μέχρι και 30-06-2021.

– Απόσπαση ΠΕ78 Γραφείο Ν.Υ. ΠΔΕ Αττικής – Επαναπροκήρυξη_signed