Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση και την ανανέωση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κ.Ξ.Γ. και κατ’ οίκον και των επικαιροποιήσεων των στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών»

210729 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔ. ΔΙΔ. ΦΡ. & ΚΞΓ

Δυνατότητα Υποβολής Αίτησης Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022 για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020.

Ενημερώνουμε τους Μόνιμους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, ότι δύνανται, εφ όσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση, επισυνάπτοντας και τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά [σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν στη Φ.32.2./8509/29.06.2021 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022»], από Δευτέρα 26-07-2021 μέχρι και την Πέμπτη 29-07-2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού της Διδακτέας – Εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων υποψηφίων ΓΕΛ έτους 2022

210723_ΕΞΕ – 88261 – 2021 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
210723_ΦΕΚ Β 3137_ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αποσπάσεων Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_Μελών_ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός περιοχής_2021
Ενδεικτικά_Λειτουργικά_κενά_2021-2022_ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΝΤΟΣ _2021-2022