Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Βελτίωση θέσης – Οριστική Τοποθέτηση 2021: α) εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, β) εκπαιδευτικών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που εμπίπτουν στο 2ο εδάφιο της παρ. 4γ ή στο 2ο εδάφιο της παρ. 4δ του άρθρου 62 του ν.4692/2020

-Διαβιβαστικό
-Επικαιροποιημένα κενά 
-Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης
Μόρια αιτούντων βελτίωση Εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Οριστική Τοποθέτηση / Βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021

-Διαβιβαστικό
-Κενά ΣΜΕΑΕ – ΤΕ
-Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης
Μόρια αιτούντων βελτίωση Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ
Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4692-2020  (Διαδικασία τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών, διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών στο διδακτικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr), έως και την Τετάρτη, 09-06-2021.

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Υπόδειγμα αίτησης