Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Παν/µίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Παν/µίου Μακεδονία

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με υποβολή Νέας Δήλωσης Προτίμησης για την κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ