Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δ.Ε. που μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά το έτος 2021 μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Απόφαση για την τοποθέτησή τους, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου) την Τετάρτη 30-6-2020 (από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.).

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού
Γραφείο Β5
Τηλ.: 2610465888, 881