Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Ιούνιος 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020 (Β’ 4810), η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του, εάν πρόκειται για ανήλικο/η. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδος προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

 • Η εξέταση των γλωσσών θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Τα εξεταστικά κέντρα ανά την επικράτεια.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους
  • ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
  • Βεβαίωση/δήλωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για Covid-19

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021

 • Επίπεδο Α’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07.30 πμ
 • Επίπεδο Γ’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 13.00 μμ

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021

 • Επίπεδο Β’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 08.00 πμ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Για το πρόγραμμα των ωρών προσέλευσης των προφορικών και άλλες πληροφορίες, πατήστε το κουμπί περισσότερα.

 • ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
  10 Λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα.
 • Το Σάββατο 05/06/2021 θα εξεταστεί προφορικά το επίπεδο Β και
  την Κυριακή 06/06/2021 τα επίπεδα Α & Γ.

Για την ακριβή ώρα της προφορικής εξέτασης, βρείτε τον κωδικό υποψηφίου σας στο αντίστοιχο αρχείο:

3ο ΓΕΛ Πατρών (Αγγλικά – Γερμανικά – Ισπανικά )
ΑΓΓΛΙΚΑ Α

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α

ΑΓΓΛΙΚΑ Β

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ
1ο ΓΕΛ Πατρών (Γαλλικά – Ιταλικά)
ΓΑΛΛΙΚΑ Α

ΙΤΑΛΙΚΑ Α

ΓΑΛΛΙΚΑ Β

ΙΤΑΛΙΚΑ Β

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ

 

Πληροφορίες: 2610. 465.876  /  2610.465.871  /  2610.465.857   (9.00πμ – 11.00πμ).

 

Εξεταστικό Κέντρο: 3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190, 2610.316.875)

3o_gel_patron

Εξεταστικό Κέντρο: 1ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.439.241)

1o_Gel_patron