Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Οριστική Τοποθέτηση / Βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021

-Διαβιβαστικό
-Κενά ΣΜΕΑΕ – ΤΕ
-Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης
Μόρια αιτούντων βελτίωση Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ
Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4692-2020  (Διαδικασία τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)