Δυνατότητα Υποβολής Αίτησης Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022 για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020.

Ενημερώνουμε τους Μόνιμους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, ότι δύνανται, εφ όσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση, επισυνάπτοντας και τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά [σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν στη Φ.32.2./8509/29.06.2021 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022»], από Δευτέρα 26-07-2021 μέχρι και την Πέμπτη 29-07-2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ