Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

– Κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Φ.10.1/8211/24-06-2021 Απόφαση του Διευθυντή   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας «Παράταση παραμονής σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης» οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν τοποθετηθεί για το σχολικό έτος 2021-2022, αύριο 01-09-2021, θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης σχολικού έτους 2020-2021.

Η πιο πάνω παράταση ισχύει έως την ανακοίνωση της νέας τοποθέτησής τους για το σχολικό έτος 2021-2022.