Υπενθύμιση για την προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Σας υπενθυμίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις  19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.

– Προθεσμία για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού_2022_ΑΔΑ 6ΒΙΗ46ΜΤΛΗ-Α14
– Δελτίο τύπου σχετικά με AEN_2022
– Προκήρυξη για εισαγωγή ΑΕΝ 2022_ΑΔΑ Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090