Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το σχ. έτος 2021-2022, κατόπιν εξέτασης από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας των υποβληθεισών ενστάσεων

– Τροποποιηση_Μορια Οριστικης_Βελτιωσης_2021-22_signed
RTG1_18-05-22

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για χαρακτηρισμό περάριθμων εκπκών Γεν. Παιδείας – Πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών Σχ. μονάδων Γεν. Παιδείας

kena_yperarithmies_2022_anart_sxoleia_official
Διαβιβαστικό_Πρόσκληση για δήλωση χαρακτηρισμού υπεραριθμίας_2022_sent_signed

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για οριστική τοποθέτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 237 του Ν.4823/2021

kena_yperarithmies_2022_anart_sxoleia_official
Διαβιβαστικό_Πρόσκληση για τοποθετηση εκπαιδευτικών ΓΕ.Ε.Λ_sent_signed