Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για χαρακτηρισμό περάριθμων εκπκών Γεν. Παιδείας – Πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών Σχ. μονάδων Γεν. Παιδείας

kena_yperarithmies_2022_anart_sxoleia_official
Διαβιβαστικό_Πρόσκληση για δήλωση χαρακτηρισμού υπεραριθμίας_2022_sent_signed