Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για οριστική τοποθέτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 237 του Ν.4823/2021

kena_yperarithmies_2022_anart_sxoleia_official
Διαβιβαστικό_Πρόσκληση για τοποθετηση εκπαιδευτικών ΓΕ.Ε.Λ_sent_signed