Μοριοδότηση εκπαιδευτικών στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Αχαϊας για οριστική τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Αχαϊας για οριστική τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας (σύμφωνα με την παρ.12 του αρθρ. 15 του ΠΔ50/96 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ100/97) – 27.06.2022

Μοριοδοτηση εκπαιδευτικων στη διαθεση ΠΥΣΔΕ για εναπομείναντα οργανικά κενα – 27.06.2022