Μοριοδότηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το σχολικό έτους 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με την υπ’αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/06-7-2022 και μοριοδοτήθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με μόρια εντοπιότητας ή και συνυπηρέτησης, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά σχετικά με την εντοπιότητα και την συνυπηρέτησή τους εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών, έτσι ώστε να απεικονιστεί στη μοριοδότηση τους ο δήμος συνυπηρέτησης ή και εντοπιότητας, όπου δικαιούνται τα συγκεκριμένα μόρια.