Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα (Ανακοινοποίηση 12-7-22)

– Δελτίο τύπου προκήρυξη 2022-23
– Προκήρυξη 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ (Ανακοινοποίηση 12-7-22)
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά