Πρόσκληση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, για υποβολή αίτησης προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023

– Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας