Δικαιολογητικά για Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  παραμένουν  στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Αχαΐας παρακαλούνται να αποστείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να μοριοδοτηθούν πριν τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2022-2023.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι

  1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας  ( εναλλακτικά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας)
  3. Τυχόν βεβαιώσεις σπουδών τέκνων
  4. Βεβαιώσεις εργασίας συζύγου για συνυπηρέτηση.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης / εντοπιότητας μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά μέσω της πύλης
Gov.gr  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase).
Σε περίπτωση που έχετε ήδη αποστείλει τα δικαιολογητικά με τις αιτήσεις μεταθέσεων/ βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων δεν χρειάζεται να τις αποστείλετε εκ νέου.
Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Τοποθετήσεις από διάθεση ΠΥΣΔΕ»

Πληροφορίες 2610 465881