Επίδειξη Αποκομμάτων Τετραδίων των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων μαθημάτων

Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια κάθε Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι/ες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου, θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.