Αποφάσεις Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών / ΕΕΠ / ΕΒΠ 2023-24

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 απευθείας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

6ΙΣ046ΝΚΠΔ-ΞΦ8 αποφαση τοποθετησης ΠΔΕ ορθη

9ΚΜ346ΝΚΠΔ-8Δ5_Απ.Τοποθέτησησης ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

6ΨΠΖ46ΝΚΠΔ-ΒΧΑ_Απ.Τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ Α΄Φάση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ+ΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ψ4ΡΔ46ΝΚΠΔ-820 ΕΕΠ ΣΔΕΥ

Ψ4ΞΥ46ΝΚΠΔ-Θ0Φ_ΑΠ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΕEΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ

96ΣΕ46ΝΚΠΔ-2ΜΟ_Τροποποίηση_Απ.Τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ Α΄Φάση

6Ψ1Ω46ΝΚΠΔ-0ΨΦ – Τροποποίηση Μουσικών ΕΣΠΑ

 

Έντυπα για συμπλήρωση από νεοδιόριστους Αναπληρωτές

– Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για Μισθολογική Κατάταξη
– Αίτηση αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού
– Αίτηση για μείωση ωραρίου
– Ατομικά στοιχεία για καταχώρηση στη Μισθοδοσία Εργάνη – έντυπο Ε3
– Δελτίο απογραφής Αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης
– Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών ΠΔΕ
– Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
– Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών 2023-2024