Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης/Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ

2η Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης ή και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ισχύει από 25-09-2023

2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ 62Μ046ΝΚΠΔ-Μ9Α

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ., καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ορθή επανάληψη)

Πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/τριών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. στις  Σχολικές Μονάδες Γενικής, Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

από Τρίτη  26 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

και ώρα 15:00΄

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αίτηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ) να αναγράφεται οπωσδήποτε η πρόθεση υποψηφιότητας για τις θέσεις Υπ/ντών/ντριών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την έκδοση Π.Υ.Μ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ΠΥΜ μέχρι 2/10/2023.

 Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν.

Περισσότερα