Ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Ανάθεση διοικητικού έργου για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου (67ΞΜ46ΝΚΠΔ-Μ78)