Ανάρτηση κυρωμένου τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, μετά από επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, για τοποθέτηση ως Διευθυντή/ντριας.

Μετά την κύρωση του τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. πρωτ.Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β΄) Υ.Α με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Φ.361.22/65/86020/Ε3/01-08-2023 (ΦΕΚ4843,τ. Β’) οι εγγεγραμμένοι/ες στον πίνακα καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών/τριών, για τις Σχολικές Μονάδες – Γυμνάσιο Δάφνης Αχαΐας, Γενικό Λύκειο Δάφνης Αχαΐας και  Γυμνάσιο Ψωφίδας Αχαΐας – που επιθυμούν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr  έως και την Παρασκευή 01-09-2023 και ώρα 12:00’.

14001_31-08-2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟΥ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΠΡΟΣΚ_ΔΗΛ_ΠΡΟ.signed

ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κυρωμένος_Τελικός Πίνακας Επιλογης_Διευθυντών_μετά από επαναπροκήρυξη

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αιτούντων Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 30/31-8-23

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ από Πέμπτη 31/08/2023 μέχρι Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 14:00

Τοποθ. εκπ αποσπασ. απο άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπ. εντος ΠΥΣΔΕ ΠΡ30

Τοποθετήσεις Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ29/30-8-23

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ από Τετάρτη 30/08/2023 μέχρι Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 10 π.μ.

Τοποθ. εκπ αποσπασ. απο άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπ. εντος ΠΥΣΔΕ ΠΡ29

Κύρωση πίνακα μονίμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με απόσπαση, για το διδακτικό έτος 2023-2024, σε Πρότυπα Σχολεία ( Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ Δυτικής Ελλάδας

Κύρωση από ΠΕΠΠΣ ΔυτικήςΕλλάδαςΤελικοίΠίνακες2023Αποσπάσεις

Εισήγηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ & ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 28/28-08-2023

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ & ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, από Δευτέρα 28/08/2023 μέχρι Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

230828_Εισηγ. τοποθ.ΕΑΕ_Διαθ.ΠΥΣΔΕ & Νεοδιορ.ΠΡ28_28.08.23_ΑΝΑΡΤ

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης, μετά από ενστάσεις και Πρόσκληση σε Συνέντευξη-Πρόγραμμα συνεντεύξεων

13707_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ.s

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_ΤΡΙΤΗ_ 29-08-2023