Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024 ως προς το κενό (Προσθήκη) ΠΕ02 στο ΓΕΛ Κλειτορίας

Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ