Ενημέρωση για τον Προγραμματισμό του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχέση με τις Υπηρεσιακές Μεταβολές

Μετά την ολοκλήρωση από το ΥΠΑΙΘΑ των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης του τρέχοντος σχολικού έτους, το ΠΥ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, ανακοινώνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις επικείμενες υπηρεσιακές μεταβολές που ξεκινούν από ΔΕΥΤΕΡΑ 08.04.2024.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα αποτελεί ενδεικτική χρονική εκτίμηση των εργασιών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.

Για όλα τα παραπάνω και σε κάθε επιπλέον περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται έγκαιρη και άμεση ενημέρωση όλων, μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας. (www.dide.ach.sch.gr)

εκ της Γραμματείας ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

τηλ 2610 465872 465863

ΔΔΕ Αχαΐας – Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υπηρ.Μεταβολών 2024_signed (1)