Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση, μετά από εξέταση των ενστάσεων

Περιλαμβάνονται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν έγινε άρση υπεραριθμίας.

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡ.
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡ.

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων 2024 α) Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών β) Εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) από Παρασκευή 26-04-2024 έως και τη Δευτέρα 29-04-2024 και ώρα 9:00 το αργότερο.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Τοποθετήσεις_Υπεραριθμ – Ενστάσεις_26_4_24.signed
Εισήγηση τοποθέτησης 2024 απο τη συνεδρ.ΠΥΣΔΕ-αναρτ_signed