Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Κατόπιν της έναρξης του Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2024 σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και   15/04/2024.
 -Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλετε αμελλητί  την οριστικοποιημένη αίτησή σας,  αμέσως μετά την υποβολή της, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε οργανικά, σε μορφή PDF με email στο :  mail@dide.ach.sch.gr

EGKUKLIOS_A_KYKLO_2024
Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ_34877Ε2_04-04-2024_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2024Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11ο-ΓΕ.Λ.-ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΤΟ-ΜΟΝΑΧΟ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΤΟ-9ο-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ.pdf