Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (περιλαμβανομένων όσων πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας)

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 25/4/2024 και ώρα 10:00.
Υποβολή ενστάσεων με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr (θέμα : “Ένσταση επί της μοριοδότησης οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων) ή στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, ισόγειο)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ