Δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

– Διαβίβαση Δελτίου Τύπου
– Δελτίου τύπου ΤΕΦΑΑ για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία 2024