Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

– Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.