Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων 2024 α) Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών β) Εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) από Παρασκευή 26-04-2024 έως και τη Δευτέρα 29-04-2024 και ώρα 9:00 το αργότερο.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Τοποθετήσεις_Υπεραριθμ – Ενστάσεις_26_4_24.signed
Εισήγηση τοποθέτησης 2024 απο τη συνεδρ.ΠΥΣΔΕ-αναρτ_signed