Εκπαιδευτικοί

Δ.Δ.Ε. – Κατάταξη σε βαθμό και ΜΚ (ορθή επανάληψη)

file icon doc

 

Θέμα: «Αποστολή των Διαπιστωτικών Πράξεων κατάταξης ( Επανάληψη στο ορθό 28-12-2011)  σε Βαθμό και Μισθολογικό Κλιμάκιο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

file icon doc Διαβιβαστικό

πίνακας ΜΚ – ανακοινοποίηση  πίνακας βαθμών – ανακοινοποίηση

Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με συνταξιοδοτικά

file icon doc

 

Σας ενημερώνουμε πως σε ότι αφορά τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ισχύουν οι Ν.4072/2012 (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β), Ν. 3687/2008 (αρθ. 4) και Ν.3528/2007 (αρθ. 147,148).

Κατόπιν αυτών, είναι δυνατή η υποβολή 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 1ης αίτησης, η οποία έχει υποβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η σχετική νομοθεσία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (Άλλα θέματα > Νομοθεσία > Συνταξιοδοτικά).

file icon doc έγγραφο

 

Ενημέρωση για διάλεξη με θέμα τη Διαχείριση της Καινοτομίας

file icon pdf

 

«Η Διαχείριση της Καινοτομίας ως το Μόνο Μέσο Ανάπτυξης σε Περιόδους Κρίσεις: ΑΝΟΙΧΤΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

που συνδιοργανώθηκε από τον οργανισμό IEEE * Consumer Electronics Society, Φοιτητικό παράρτημα (Student Branch) του IEEE στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και την Ομάδα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ), σας προωθούμε τη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=7DRaOzQNTMI  όπου μπορείτε να βρείτε το βίντεο της ομιλίας, καθώς και τη διεύθυνση http://www.slideshare.net/nikilambropoulos/ss-12986316 όπου μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις διαφάνειες (slides) της ομιλίας.  Επιπλέον όλα τα ανωτέρω στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη της ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ http://blogs.sch.gr/eu-pdede.  

file icon pdf έγγραφο

ΥΠΔΒΜΘ – Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς

file icon pdf

Θέμα: “Κριτήρια  και διαδικασία  απόδοσης  δεύτερης  ειδικότητας  σε  εκπαιδευτικούς  της  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

file icon pdf εγκύκλιος