Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ – Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά (Συνολικός Πίνακας)

file icon doc

 

Αναρτάται συνολικός πίνακας με τις προσωρινές και οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όπως διαμορφώθηκε μετά τις 19/25-06-2012 και 20/28-06-2012 Πράξεις του ΠΥΣΔΕ.

Η 19/25-06-2012 πράξη του ΠΥΣΔΕ περιλαμβάνει τις αρχικές τοποθετήσεις.

Η 20/28-06-2012 πράξη του ΠΥΣΔΕ περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λόγω επαναπρόσκλησης.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Παρασκευή 29 Ιουνίου

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας

ΠΥΣΔΕ – Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά και προσωρινά κενά

file icon doc

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά και προσωρινά κενά

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν- εφόσον το επιθυμούν – νέα δήλωση προτίμησης σχολείων σύμφωνα με τα εναπομείναντα κενά του πίνακα:

file icon doc Διαβιβαστικό

 

Περισσότερα

ΠΥΣΔΕ – Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά

file icon doc

 

ΘΕΜΑ : Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά

Σας αποστέλλουμε πίνακα με τις προσωρινές και οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 19/26-06-2012 Πράξη του ΠΥΣΔΕ.

Οι τοποθετήσεις έγιναν με βάση τις αιτήσεις / δηλώσεις των εκπαιδευτικών και τη μοριοδότησή τους.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο στη Διεύθυνση Δ.Ε. (Ερμού 70) ή με αποστολή φαξ στο 2610 243104 (και αυθημερόν επιβεβαίωση της παραλαβής) μέχρι την Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 11:00 π.μ.

Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα κληθούν με το υπ’ αριθμ’ 4822/26-06-12 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας – εφόσον το επιθυμούν – να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τα εναπομείναντα κενά μόνο στη Διεύθυνση Δ.Ε. (Ερμού 70) ή με αποστολή φαξ στο 2610243104 (και αυθημερόν επιβεβαίωση της παραλαβής) μέχρι την Πέμπτη 28 Ιουνίου, ώρα 11:00 π.μ.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Παρασκευή 29 Ιουνίου

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας file icon xls ανακοινοποίηση πίνακα

ΠΥΣΔΕ – Νέα ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών

 

Ανακοινοποιούνται πίνακες οργανικών – προσωρινών κενών για τις περιοχές Α’ Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

Α’ Αχαΐας

 1. Προστίθεται ένα επιπλέον προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ12-14-17 στο 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
 2. Μετατρέπεται το προσωρινό κενό ΠΕ18.25 σε ΟΡΓΑΝΙΚΟ στην 1Η ΕΠΑΣ Πατρών
 3. Προστίθεται ένα προσωρινό κενό κλάδου ΤΕ01.26 στην 2Η ΕΠΑΣ Πατρών
 4. Προστίθεται ένα προσωρινό κενό κλάδου ΤΕ01.19 στην 1Η ΕΠΑΣ Πατρών
 5. Προστίθεται ένα προσωρινό κενό κλάδου ΤΕ01.30 στο 4ο  ΕΠΑΛ Πατρών
 6. Προστίθενται τρία (03) προσωρινά κενά (με σήμανση αστερίσκου) κλάδου ΠΕ32 στα σχολεία 5Ο ΓΕΛ, 7Ο ΓΕΛ και 11Ο ΓΕΛ Πατρών .

 Προστίθεται ένα προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ34 στο 9ο Γυμνάσιο Πατρών

2η ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Α   2η ανακοινοποίηση πίνακα ΠΕ-12-14-17-18 περιοχής Α

ΠΥΣΔΕ – Ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών

 

Ανακοινοποιούνται τους πίνακες οργανικών – προσωρινών κενών για τις περιοχές Α’, Β’, Δ’ Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

Α’ Αχαΐας

 1. Το οργανικό κενό κλάδου ΠΕ04.04 στο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ δεν είναι ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ.
 2. Στα προσωρινά κενά κλάδου ΠΕ07 στο 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ αφαιρείται η σήμανση του αστερίσκου.
 3. Το Προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ09 στο 13ο ΓΕΛ μετατρέπεται σε ΟΡΓΑΝΙΚΟ.
 4. Στο κενό του 10ου ΓΕΛ κλάδου ΠΕ09 αφαιρείται η σήμανση του αστερίσκου.
 5. Προστίθεται ένα επιπλέον προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ12-14-17 στο 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ.
 6. Προστίθεται ένα επιπλέον προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ18.02-18.03-ΠΕ18.40 στο 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ.

Β’ Αχαΐας

 1. Μετατροπή του προσωρινού κενού κλάδου ΠΕ04.04 στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ σε ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ.
 2. Προσθήκη ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ κενού κλάδου ΠΕ04.04 στο Γυμνάσιο Ακράτας.
 3. Αντικαταστάθηκαν και τα (03) τρία προσωρινά κενά με αστερίσκο κλάδου ΠΕ09 και έγιναν προσωρινά στα σχολεία ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ, ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ.
 4. Τα προσωρινά κενά κλάδου ΠΕ11 από ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ μέχρι και 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ (όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα) μετατρέπονται από κανονικά σε σήμανση αστερίσκου.
 5. Αφαιρείται ο αστερίσκος από τα προσωρινά κενά κλάδου ΠΕ13 στο 3Ο και 4Ο Γυμνάσιο Αιγίου

Δ’ Αχαΐας

 1. Αντικαταστάθηκαν τα (03) τρία προσωρινά κενά με αστερίσκο κλάδου ΠΕ09 στο ΓΕΛ, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας και έγιναν προσωρινά στα σχολεία ΓΕΛ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ, ΓΕΛ ΛΟΥΣΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΛΟΥ. 

ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Α   2η ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Β

ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Δ

ανακοινοποίηση πίνακα ΠΕ-12-14-17-18 περιοχής Α

προηγούμενη ανάρτηση

 

ΠΥΣΔΕ – Αιτήσεις για Οριστικές – Προσωρινές Τοποθετήσεις

file icon doc

Κοινοποιούνται τα παρακάτω :

 • Πίνακες με τα οργανικά και προσωρινά κενά (κατά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή)
 • Αίτηση – Δήλωση προτίμησης σχολείων
 • Ενοποιημένο πίνακα μοριοδότησης ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών Δ.Ε. (περιλαμβάνονται και οι μετατεθέντες)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ως εξής:

 • Για τους εκπαιδευτικούς που είτε βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ, είτε ζητούν βελτίωση, είτε πήραν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή εντός του ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά στα σχολεία που είναι τοποθετημένοι είτε οργανικά είτε προσωρινά (και όχι σε αυτά που τυχόν έχουν αποσπαστεί/διατεθεί).
 • Για τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση από περιοχές εκτός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένοι στο Εξωτερικό, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Ερμού 70) είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (pysde@dide.ach.sch.gr) είτε με FAX στο 2610243104 (με FAX και με email θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2610243283).

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15/06/2012 ημέρα Παρασκευή έως και 21/06/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Λόγω των εθνικών εκλογών και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις η Διεύθυνση θα δέχεται αιτήσεις εκπαιδευτικών μόνο για τις ημέρες Παρασκευή 15/6 και Δευτέρα 18/6.

Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22/06 και ώρα 10:00 π.μ. οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διαβιβάσει τις αιτήσεις στην Διεύθυνση Δ.Ε. (Ερμού 70). 

file icon doc έγγραφο  file icon doc αίτηση-έντυπο  file icon xls ενοποιημένος πίνακας μοριοδότησης

 

πίνακας κενών Α περιοχής    πίνακας κενών Β περιοχής ( ανακοινοποίηση)

πίνακας κενών Γ περιοχής   πίνακας κενών Δ περιοχής

 

πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Α περιοχής   πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Β περιοχής

πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Γ περιοχής  πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Δ περιοχής

ΠΥΣΔΕ – Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

file icon doc

 

Ανακοινώνονται πίνακες με τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των εκπαιδευτικών που εκρίθησαν υπεράριθμοι από το ΠΥΣΔΕ.

Οι τοποθετήσεις έγιναν με βάση τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και την μοριοδότηση τους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

Οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο στην Διεύθυνση Δ.Ε.   (Ερμού 70) είτε με fax στο 2610243104 (να γίνεται οπωσδήποτε επιβεβαίωση σε αυτή την περίπτωση).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ενστάσεων είναι η 13/06/2012 και ώρα 11:00 π.μ.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας

ΠΥΣΔΕ – 2η Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών

file icon doc

Δεν αφορά τα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία Ν. Αχαΐας

Ανακοινοποιούνται πίνακες υπεραριθμιών και οργανικών κενών διδακτικού προσωπικού για την περιοχή Α’ Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

1.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ12-14-17-18 στο 2o ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

2.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ12-14-17-18 στο 8o ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

3.      Διαγράφεται το κενό κλάδου ΠΕ18 – Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

4.      Προστίθεται μία υπεραριθμία κλάδου ΠΕ09 στην 4Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ

file icon doc Διαβιβαστικό

Πίνακας Α΄περιοχής – 2η ανακοινοποίηση

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Α’ περιοχής – ανακοινοποίηση

προηγούμενη ανάρτηση

 

ΠΥΣΔΕ – Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών

file icon doc

Δεν αφορά τα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία Ν. Αχαΐας

Ανακοινοποιούνται πίνακες υπεραριθμιών και οργανικών κενών διδακτικού προσωπικού για τις περιοχές Α, Β Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

1.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ12 στο ΓΕΛ Δεμενίκων.

2.      Προστίθεται ένα (01) κενό επί θητεία κλάδου ΠΕ19 στο 6Ο Γυμνάσιο Πατρών

3.       Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής) στο 3Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ.

4.      Τροποποιείται το κενό στο ΓΕΛ Διακοπτού στον κλάδο ΠΕ04.02. Διαγράφεται ο χαρακτηρισμός ΘΗΤΕΙΑ (ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ).

5.      Διαγράφεται το κενό κλάδου ΠΕ06 στο 2Ο ΕΠΑΛ Αιγίου.

6.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΤΕ01.26 στη 2η ΕΠΑΣ Πατρών.

7.      Προστίθενται δύο υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ12-17 (Ηλεκτρονικοί) στην 2η ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

file icon doc Διαβιβαστικό

Πίνακας Α΄περιοχής – ανακοινοποίηση  Πίνακας Β’ περιοχής – ανακοινοποίηση

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Α’ περιοχής

προηγούμενη ανάρτηση

ΠΥΣΔΕ – Πίνακες Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών

file icon doc

Δεν αφορά τα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία Ν. Αχαΐας 

Οι σχετικές δηλώσεις των υπεράριθμων με τις προτιμήσεις σχολείων θα υποβληθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις σχολικές μονάδες που ανήκουν, από την Δευτέρα 28/05/12 μέχρι και την Παρασκευή 01/06/12.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων με την σειρά τους θα διαβιβάσουν το σύνολο των αιτήσεων στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας το αργότερο μέχρι την Τρίτη  05/06/12 και ώρα 12:00.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon doc Έντυπο αίτησης

 

Πίνακας Α’ περιοχής  Πίνακας Β’ περιοχής  Πίνακας Γ’ περιοχής  Πίνακας Δ’ περιοχής

 

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Α’ περιοχής  Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Β’ περιοχής

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Γ’ περιοχής  Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Δ’ περιοχής