Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

Οι Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) υπάγονται διοικητικά στο Τμήμα Ε’, με αρμοδιότητες την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. (Ν.4823/2021 αρ. 27 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ).

Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας:

  • Νικολέττα Πετράτου (εκπαιδευτικός ΠΕ05)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610465890