Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).


Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) Δυτικής Αχαΐας

– Παράταση Πρόσκλησης Δ/ντη ΕΝΕΕΓΥΛ Δυτ. Αχαΐας
– Πρόσκληση ΕΝΕΕΓΥΛ Δυτ. Αχαΐας_6Ι0746ΜΤΛΗ-3ΝΠ

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Θα πρέπει να προσκομίζουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

07_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟY ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
06_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟY ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
04_ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤ ΔΗΜ ΥΠ ΣΥΖ
05_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
03_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_1599_1986
02_ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
01_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ-νέο-2
Διορισμοί_Μουσικών_20220801 (ΤΕ16) Ανακοινοπ
20220902 106513_Ε1 ΑΠΟΦ. ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΑ 67ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΧΜΙ