Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).


Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ριων σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Αχαΐας (Επανάληψη στο ορθό)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18-01-2023 ως και Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 23:59΄.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά  μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

736_17-01-23_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής

– Γνωστοποίηση ΦΕΚ πανελλαδικές εξετάσεις 2023
– ΦΕΚ 2022, Τεύχος B_06975

Φ.251/160199/Α5 Υ.Α. (ΦΕΚ 6864/τ. Β/30-12-2022): «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 Υ.Α με θέμα Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπ/ση (Β’ 897)»

ΦΕΚ 6864/τ. Β/30-12-2022

Έκφραση Συλλυπητηρίων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εκφράζει στους οικείους της, τα θερμά της συλλυπητήρια, για τον αιφνίδιο θάνατο της εκπαιδευτικού Αϊβαλιώτη Χριστίνας. Η εκλιπούσα συνάδελφος υπηρετούσε στο ΓΕΛ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ. Διακρινόταν για το χαρακτήρα της και για την ευγενική της συμπεριφορά, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Καλό Παράδεισο Συναδέλφισσα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ

Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

– Διαβίβαση Τροποποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0

Απόφαση τροποποίησης της Προκήρυξης–Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών και Διευθυντριών Σχ. Μον. και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

– Απόφαση τροποποίησης της Προκήρυξης–Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Δ.Δ.Ε. Αχαΐας_953Ι46ΜΤΛΗ-Ε9Τ