Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

– Προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών Λιμενικό 2024_ΑΔΑ_ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ

Αποφάσεις Πρόσληψης & Τοποθέτησης – Διάθεσης αναπληρωτών της Πράξης: «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΜΑΡΚΟΥ_ΦΕΙΔΑΚΗ_ΨΧΡΛ46ΝΚΠΔ-56Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΜΑΡΚΟΥ_ΦΕΙΔΑΚΗ_Ψ0ΜΖ46ΝΚΠΔ-ΧΘ6

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΕΞΕ – 9825 – 2024 – Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδ έτους 2024-2

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχετικά με τη Διαδικασία Παραίτησης και Συνταξιοδότησης Για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2024_ ΤΕΛΙΚΟ_signed
06_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
05_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ
04_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
03_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
02_41410_ΔΙΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
01_54020_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για τη Συμμετοχή Υποψηφίων στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2024_ΑΔΑ 9ΛΗΧ6-6ΡΘ
2024_01_23 _Φ251_7175_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2024_ΑΔΑ 62ΠΩ46ΝΚΠΔ-ΩΨ9

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2023-2024 και διευκρινίσεις για τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους.

5420_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33