Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).


Αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης Γενικής Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021-2022

– 9ΔΟΔ46ΜΤΛΗ-69Ο_ΑΠ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΗΣ 15-11-2021
– 9Ι4Δ46ΜΤΛΗ-7ΛΟ_2ηΑΠΟΦ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡ.ΓΕΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021_22 και έναρξη του προγράμματος

ΣΥΝ 1_145308_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2021_22
ΣΥΝ 2_145308_ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2021_22
ΕΞΕ – 145308 – 2021 – Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Σχ. Έτους 2021-22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2021-2022 (ΑΔΑ-ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0)
1. Οδηγίες εκτύπωσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την πύλη ΕΡΜΗΣ
2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
17154_Ενημέρωση σχολειων με e-mail για μεταθεσεις σχ. ετους 2021-2022_signed

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ)

Γ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test),

Περισσότερα