ΠΥΣΔΕ – Αιτήσεις για Οριστικές – Προσωρινές Τοποθετήσεις

file icon doc

Κοινοποιούνται τα παρακάτω :

  • Πίνακες με τα οργανικά και προσωρινά κενά (κατά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή)
  • Αίτηση – Δήλωση προτίμησης σχολείων
  • Ενοποιημένο πίνακα μοριοδότησης ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών Δ.Ε. (περιλαμβάνονται και οι μετατεθέντες)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ως εξής:

  • Για τους εκπαιδευτικούς που είτε βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ, είτε ζητούν βελτίωση, είτε πήραν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή εντός του ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά στα σχολεία που είναι τοποθετημένοι είτε οργανικά είτε προσωρινά (και όχι σε αυτά που τυχόν έχουν αποσπαστεί/διατεθεί).
  • Για τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση από περιοχές εκτός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένοι στο Εξωτερικό, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Ερμού 70) είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (pysde@dide.ach.sch.gr) είτε με FAX στο 2610243104 (με FAX και με email θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2610243283).

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15/06/2012 ημέρα Παρασκευή έως και 21/06/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Λόγω των εθνικών εκλογών και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις η Διεύθυνση θα δέχεται αιτήσεις εκπαιδευτικών μόνο για τις ημέρες Παρασκευή 15/6 και Δευτέρα 18/6.

Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22/06 και ώρα 10:00 π.μ. οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διαβιβάσει τις αιτήσεις στην Διεύθυνση Δ.Ε. (Ερμού 70). 

file icon doc έγγραφο  file icon doc αίτηση-έντυπο  file icon xls ενοποιημένος πίνακας μοριοδότησης

 

πίνακας κενών Α περιοχής    πίνακας κενών Β περιοχής ( ανακοινοποίηση)

πίνακας κενών Γ περιοχής   πίνακας κενών Δ περιοχής

 

πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Α περιοχής   πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Β περιοχής

πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Γ περιοχής  πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Δ περιοχής